ABC-FEST 2018

What: ABC-FEST 2018. Mini-festival with bands, distros and food. Entrance: your choice between 100-150kr.

Sign up at (you NEED to do this to get in): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXk4nKLRR81M_UlwiTlmv9FoILJTv20kRm4NO-CeBtkV-VWQ/viewform?usp=sf_link

Bands

Sju svåra år

Aldrig ensam

Bratakus

Skrot

Mörkt moln

Where: You will get a mail with the adress on the morning of the event.

When: 25/8 17-02h. First band starts 18h.

Anarchists and state repression in belarus

Anarkister och statlig repression i vitryssland

Anarchist black cross belarus kommer hålla en presentation om situationen för anarkister i vitryssland och vilka problem den anarkistiska rörelsen möts av där. Om den statliga repressionen anarkister utsätts för och hur den kan bekämpas. De kommer även prata om förra årets protester mot skatter för arbetslösa som slutade i hård repression mot anarkister och andra aktivister.

—————————————————————-
Anarchists and State Repression in Belarus

Anarchist Black Cross Belarus will hold a presentation covering
Belarusian reality, problems the anarchist movement is facing there, the repressions against anarchists and what it takes to fight them. You will also learn more about the last-year protests against the tax on unemployment that ended in harsh repressions against anarchists and other active protesters.

Folkkök kommer serveras kl 17 där alla pengar kommer gå till våra kamrater i abc belarus som behöver lite cash till sin turne.

Presentationen börjar kl18 och kommer vara på engelska. Detta är ett samarbete mellan abc belarus, abc gbg och framåt kamrater.

Spring ner murarna 2018 // Run down the walls 2018

 

Nu är det återigen dags att snöra på sig löparskorna för att samla in pengar till bötfällda aktivister och fängslade kamrater. Efteråt blir det mat, fika och häng i parken.

-Vad: 5km motionslopp. Spring, promenera eller rulla runt. Startavgift 200kr.

-När: Lördagen den 27 maj. Start kl14.30, registrering från kl14.

-Var: Slottsskogen

-Anmälan: För att garanteras en grymt snygg tischa så sätt in startavgiften 200kr på plusgiro 4778901-1, OCR-nummer 102407701626. Mottagare JAK-medlemsbank. Skriv också ett mail till abcgbg@riseup.net med ditt namn och vilken storlek du vill ha.

Det går även att anmäla sig och betala på plats men då kan vi inte garatera dig en t-shirt eller att just din storlek finns kvar.

-Varför: Statlig repression runt om i världen forsätter att försöka krossa våra kamper. Genom att solidariskt hjälpas åt med böter eller stöd till fängslade kamrater kan vi fortsätta att sträva mot det samhälle vi vill ha.

Med kärlek och anarki //Abcgbg


Now the time has come for this years run down the walls. Join us for a day of solidarity with imprisoned and/or fined comrades. There will be food, coffee and cakes after the running.

-What: 5km running, walking, skating, biking, whatever way you choose. Starting fee 200kr

-When: Sunday 27 may. Start 14:30, registration and gathering from 14:00

-Where: Slottskogen

-Registration: To be guaranteed a t-shirt in your size register and pay the starting fee of 200kr to plusgiro 4778901-1, OCR-nummer 102407701626. Mottagare JAK-medlemsbank. Also write us a mail at abcgbg@riseup.net with your name and what size t-shirt you want.

You can also register and pay at the event but then we cant guarantee that a t-shirt in the size you want is gonna be available.

Why? State repression around the world are trying to break us and our struggles. But with solidarity with imprisoned comrades and mutual aid we can stive towards the society we want to create.

with love and anarchy //abcgbg

 

Snutkoll

(English below)

Nu är det valår igen och det betyder ökad aktivitet i alla politiska läger. Polisen höjer sin beredskap både på gatan och genom ökad kartläggning av vår rörelse.

Vänliga dialogpoliser under demonstrationer vill veta vilka
organisationer och personer som är på platsen. Poliser i förhör luras att det är förmildrande att snacka.
I flera städer har SÄPO försökt kontakta folk för att genom smicker, hot och belöningar få information och kartlägga den autonoma vänstern.
Poliser är duktiga på förhörsteknik och kan knep för att få den mest tillknäppte att börja prata.

Är du misstänkt för ett brott hjälper det inte att börja förklara och försvara dig i ett förhör, spar det till eventuell rättegång i samråd med din försvarare. Är du inte misstänk behöver du inte “ta en kaffe och prata lite” eller “följa med till stationen”, du behöver inte öppna din ytterdörr eller släppa in någon du inte känner. Det finns ingen vinst i att försöka få info av dem eller slösa deras tid.

Kom ihåg att det du säger kan påverka någon annan. Även om det känns konstigt att inte svara när någon tilltalar en så är det alltid är okej att vara tyst eller säga “JAG VILL INTE PRATA” eller “INGA KOMMENTARER” och sen förbli tyst.
Om du blir kontaktad av polisen, prata med människorna du är eller har varit organiserad med och hör gärna av dig till din lokala solidaritetsgrupp / ABC för mer info och stöd. Se även “haffakort” för mer information.

Enighet ger styrka.
TOTAL TYSTNAD GENTEMOT POLISEN!


It is an election year again, and that means increased activity in all political camps. Police are raising their preparedness both on the street and through increased mapping of our movement.

Friendly dialogue police during demonstrations want to know which organisations and what people that are on the scene. Cops in interrogation are tricking people into talking, with fake promises such as you get an easier time if you cooperate. In several cities, säpo (swedish security police) has tried to contact people to get information and and to map out the autonomous left, through flattery, threats and rewards. Cops are good at interrogation techniques and can trick even the most experienced and quiet person into start talking.

If you are suspected of a crime, it does not help to try explaining or defending yourself in a hearing, save it to any trial in consultation with your defender. If you are not suspect you do not have to “take a coffee and talk a little” or “come down to the station”, you do not have to open your front door or let someone you dont know in. There is no profit in trying to get info of them or try to waste their time.

Remember that what you say may affect someone else.  Although it might feel strange not to respond when someone appeals to one, it’s always okay to be quiet or say “I DO NOT WANT TO SPEAK” or “NO COMMENTS” and then remain silent.
If you are contacted by the police, talk to the people you are or have been organized with and feel free to contact your local Solidarity Group / ABC for more information and support. See also “haffakort” for more information.

Unity gives strength.
TOTAL SILENCE AGAINST THE POLICE!

 

Solidarity with the antifascists in göteborg

30/9 2017 protesterade tusentals människor mot NMR i Göteborg. I efterförloppet dömdes ett antal antifascister (men av någon anledning ännu inte någon av nazisterna…) till fängelse mellan 3-9 månader samt till att betala skadestånd och rättegångskostnader.

Vi försöker nu samla in 82 200 kr. Varje litet bidrag gör skillnad!
För att hjälpa till kan en swisha till 1231756618 (solidaritetsföreningen) eller överföra till clear 9670 konto 04 019 27.

Solidaritet är vårt starkaste vapen.

—————————————————————
On the 30/9 2017 thousands of people protested NMR in Göteborg. After the demonstration a few antifascists got sentenced (and for some strange reason, no nazis prosecuted yet…) to jail time between 3-9 months and to pay the costs of trials and damages.

We are now trying to raise 82 200kr. Every little contribution makes a difference. To send money you can swish to 1231756618 (solidaritetsföreningen) or transfer money to clear 9670 konto 04 019 27.
If you live abroad and want to contribute PM us and we send you the info needed.

Solidarity is our strongest weapon.

Fångkampsdag 14/10

Var? Syndikalistiskt Forum

När? Lördagen 14/10, kl.12-21

Nu är det dags för ny fångkampsdag på forum. Det blir finfin brunch, föreläsningar, lite film och ett sjujäkla quiz med Maffi och Varg. Under hela dagen finns det möjlighet att skriva brev till fängslade kamrater och abcgbg kommer informera om pågående och kommande projekt.

12:00 Supermega brunch

13.30 Trouble #4 – No Justice… Just us
“I detta avsnitt av trouble intervjuas ett flertal aktivister som är engagerade i fångsolidaritet och det diskuteras även hur vi kan bygga rörelser som är mer motståndskraftiga mot statlig repression.

15:00 Jonas Lundström – Batongerna slår neråt
“En anarkistiskt inspirerad kritik av brottsbekämpningen och rättssystemet i allmänhet, och polisen i synnerhet, med bakgrund i såväl etablerad forskning som egna erfarenheter och aktuella händelser”

16.30 Vänsterjuristerna – Dina rättigheter
“Eftersom nazister tar sig friheten och får rätten att verka i det allmänna under polisbeskydd vill Vänsterjuristerna Göteborg bidra med vilka rättigheter vi motdemonstranter har gentemot polisen. Vad innebär det att rätten att demonstrera är grundlagsskyddad och hur efterlevs denna rättighet?
Vi går igenom ordningslagen och polislagen och diskuterar bl.a. vid vilka sammanhang maskering kan förbjudas, vad ett utvidgat avlägsnande (bussning) innebär och när de har rätt att visitera dig. Helt enkelt vad får polisen göra och vad har du för rättigheter gentemot dem.”

18:00 Quiz med Maffi och Varg
Ta chansen att vinna fantastiska priser. Det blir kul.